Onsdagens snittpris per kWh er 24,1 øre lavere enn tirsdag og 91,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen onsdag på 2,094 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 1,77 kroner lavere enn tirsdag og 1,093 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 2,26 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 2,094 kroner, dekkes 1,25 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 1,091 kroner per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten og er den laveste i landet.

Se vår oppdaterte strømpris-kalkulator