Næringsministeren forbyr klausuler som hindrer konkurranse i dagligvarebransjen