Fredagens snittpris per kWh er 12,7 øre høyere enn torsdag og 34,5 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele januar endte på 52,09 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 69,9 øre per kWh er mellom klokken 12 og 13. Den er 24,5 øre høyere enn torsdag og 44,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 80,1 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 26,4 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.