Færre vektlegger klima ved valget – også blant unge