Lar kompromissløs romankarakter snakke villreinens sak