Lørdagens snittpris per kWh er 10,5 øre lavere enn fredag og 37,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele desember endte på 68,3 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen lørdag på 80,4 øre per kWh er mellom klokken 23 og 00. Den er 11,3 øre lavere enn fredag og 46,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 96,8 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 34,7 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.