Flere fløy med Norwegian – få avganger ble innstilt