Tirsdagens snittpris per kWh er 23,9 øre høyere enn mandag og 51,04 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele mars endte på 67,1 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 1,13 kroner per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 54,4 øre høyere enn mandag og 96,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,23 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 27,4 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.