Torsdagens snittpris per kWh er 1,1 øre høyere enn onsdag og 15,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 2,7 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 0,1 øre lavere enn onsdag og 15,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 19,5 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på -3,003 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.