Fredagens snittpris per kWh er 9,03 øre lavere enn torsdag og 76,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 47,3 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 5,8 øre lavere enn torsdag og 1,35 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 64,1 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 20,1 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.