Vårt Land felt i PFU for artikkel med beskyldninger mot Jehovas vitner