Lørdagens snittpris per kWh er 7,8 øre høyere enn fredag og 13,5 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 50,03 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 9,9 øre høyere enn fredag og 17,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 66,8 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 24,4 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.

Sjekk ut og få full oversikt i vår oppdaterte strømkalkulator