Taliban holder fortsatt 21 passasjerer etter kapring av tre busser