Fagorganiserte samles til protest mot pensjonsforliket