Stortingsrepresentanter ber britene om ikke å utlevere Assange

foto