Stopp oljeletinga sto bak demonstrasjon i Henningsvær