Inntektsrammene for nettselskapene ble 10 milliarder høyere enn varslet