Før innkallingen skrev E24 at passasjer i Borchs masteroppgave er identisk med andre studenters masteroppgave. Også Dagens Næringsliv melder dette.

På pressekonferansen skal hun gi en orientering, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. De oppgir ikke hva hun skal orientere om.

Borch har ikke kommentert opplysningene til E24 eller DN. Også NTB har forsøkt å få en kommentar fra Borch, uten hell.

Flere passasjer

Avisene har funnet flere passasjer i masteroppgaven hennes som er identiske med deler av to andre masteroppgaver. Hun oppga ikke de andre masteroppgavene som kilde, ifølge mediene. Også stavefeil i de identiske passasjene er med i Borchs oppgave, skriver de.

DN skriver at X/Twitter-kontoen Oslostudenten var først ut med saken torsdag. BI-studenten Kristoffer Rytterager står bak denne kontoen.

Sandra Borch overtok som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Ola Borten Moe i august i fjor. Fra 2021 til 2023 var hun landbruks- og matminister.

Forbudt

Borch skrev masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2014. Tittelen var «Sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett: Ivaretakelse av HMS-forpliktelser i rettighetshavergruppen på norsk sokkel».

Å kopiere andres akademiske arbeid kan være plagiat. Å plagiere andres arbeid uten å oppgi kilde regnes som fusk. Det er forbudt i akademia og kan føre til annullering av oppgaven og utestenging fra høyere utdanning for en periode.

– Det er så alvorlig som det kan bli, at man har en høyere kunnskapsminister som tas for plagiat, sier advokat Magnus Stray Vyrje om saken til VG.

Streng praksis

Departementet som Borch leder, anket nylig en sak om selvplagiat til Høyesterett. Selvplagiat innebærer å gjenbruke arbeid fra tidligere eksamensbesvarelser uten å opplyse om dette.

Studenten som ble tatt for selvplagiat, vant saken i lagmannsretten, men Borch mener at det er flere spørsmål som Høyesterett bør ta stilling til.

I en VG-artikkel om saken sier Borch at det er viktig for alle at reglene for fusk er enkle å forstå.