Mattilsynet skal granske de ti største oppdrettsselskapene