Tilsyn med dyrevelferd avdekket nesten 1000 brudd i fjor