Torsdagens snittpris per kWh er 4,09 øre lavere enn onsdag og 40,7 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele mars endte på 54,8 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Sjekk vår oppdaterte strømkalkulator

Maksprisen torsdag på 85,8 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 3,3 øre lavere enn onsdag og 71,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 95,9 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 35,03 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.