Torsdagens snittpris per kWh er 44,04 øre høyere enn onsdag og 1,56 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 1,099 kroner per kWh er mellom klokken 14 og 15. Den er 52,004 øre høyere enn onsdag og 4,066 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,26 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,099 kroner, dekkes 35,9 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 70,4 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.

Sjekk vår oppdaterte strømkalkulator