Forskere håper å finne liv på tre «nye» planeter

foto