Farevarselet gjelder fram til midnatt 22. august.

– Vegetasjon kan svært lett antennes, og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild og følg lokale myndigheters instruksjoner, heter det i varselet på Varsom.no.

Torsdag beslut t et Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å sette to skogbrannhelikoptre i beredskap i Troms. Den ene maskinen står i Narvik, den andre i Tromsø.