Nasjonalt påbud om å bruke munnbind der avstandskravet ikke kan overholdes