Torsdagens snittpris per kWh er 28,8 øre lavere enn onsdag og 37,9 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele desember endte på 27,6 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 34,8 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 59,9 øre lavere enn onsdag og 76,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 51,2 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 22,1 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.