Trafikklysmodellen gjeninnføres i skoler og barnehager

Elever tester seg for korona på Kuben videregående skole i Oslo. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud