Fredag stengte stemmelokalene over hele landet for å ta imot forhåndsstemmer til valget som holdes mandag. Da Valgdirektoratet tok den siste opptellingen, viste resultatet at totalt 1.278.849 stemmer var avgitt.

Det er klart over det tilsvarende valget for fire år siden. Da ble det avgitt 912.126 stemmer på forhånd, noe som utgjorde 33,7 prosent av alle som stemte ved valget.

– Antall avlagte forhåndsstemmer er fra valglokalene stengte fredag kveld, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Johansen i Valgdirektoratet til NTB.

– Tallet er imidlertid ikke helt fullstendig ettersom stemmer som er avgitt et annet sted enn der den stemmeberettigede er folkeregistrert, blir sendt til hjemkommunen og vil bli registrert der, sier Johansen videre.

Han forklarer at disse stemmene ikke vil bli telt før over helgen, og at de dermed ikke kommer inn som en del av valgresultatene før dette.

Direktoratet har tall tilbake til 1995, og i denne perioden har de aldri hatt høyere forhåndsstemmetall ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg.