Lørdagens snittpris per kWh er 33,4 øre lavere enn fredag og 84,5 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på 1,26 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 45,4 øre lavere enn fredag og 1,059 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,43 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,26 kroner, dekkes 51,1 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 69,8 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Sjekk ut vår oppdaterte strømkalkulator her