Tove Bøygard lanserte platen «Kaldt vatn» i Oslo – hjemme på Ål berget moren småbruket fra flommen

foto