I sin ukerapport for uke 33 og 34 peker Folkehelseinstituttet på at situasjonen er uforutsigbar, og at det er mulig at koronaepidemien igjen vil øke nå som folk har kommet tilbake til hverdagen sin etter sommeren.

– Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, skriver FHI.

Antall sykehusinnleggelser som følge av korona synker. I uke 34 var det 92 nye pasienter, etter 123 i uke 33, og 209 i uke 32.

Kommunene tilbyr en fjerde dose av koronavaksinen til alle sykehjemsbeboere og alle som er 65 år eller eldre. Flere grupper vil bli vurdert i løpet av høsten. Det er også færre innleggelser på intensivavdelingene som følge av korona.

Per 28. august er 44 prosent i aldersgruppen 75 år og eldre, og 14 prosent blant personer 65–74 år, vaksinert med fjerde dose.

Det er fortsatt omikronvarianten som er mest utbredt i Norge. Den utgjør over 92 prosent av tilfellene som er analysert, ifølge FHI.

Grafikk: Se koronaspesial med oppdaterte tall