2.554 personer har blitt uttransportert i henhold til smittevernloven i år

foto