Folkehelseinstituttet leverte torsdag oppdatert status for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i befolkningen.

– Antall nye innleggelser per uke i sykehus som følge av covid-19 er fortsatt på et relativt lavt nivå, men har vist en økende trend de siste ukene. Antall intensivinnleggelser med covid-19 er stabilt lavt. Antall innleggelser med influensa har vært stabil lavt de siste ukene, skriver FHI.

FHI opprettholder at sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 og andre luftveisinfeksjoner kan øke utover høsten.

Økning i antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 har pågått siden begynnelsen juli. I uke 26 var det 45 nye innleggelser, mens antallet var 188 i uke 34. Av disse var henholdsvis 24 og 74 innlagt primært på grunn av covid-19.