Kraftig nedgang i antallet barn som blir skadd og dør i ulykker på skoleveien