Vedum: Politi, sykehus og forsvar hovedpunkter i nasjonalbudsjettet

foto