Det har blitt dyrere å ta buss, fly og tog

Prisene på kollektivtransport har steget mer i Norge sammenlignet med eurosonen, Danmark og Sverige, skriver SSB. Foto: Ronald Johansen