Arbeiderpartiet: Uaktuelt å fjerne retten til spesialundervisning