Takket nei til kutt i lakseskatten — bryter forhandlingene