PST: Trusselsitausjonen i Sverige kan påvirke Norge