Regjeringen ber kommuner nekte utbygging av matjord

foto