– Matsikkerheten i Norge er per i dag god. Samtidig må vi ha beredskap for at ting kan forandre seg som følge av sikkerhetspolitiske kriser, klimaendringer og naturhendelser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen har foreslått å bruke 20 millioner kroner av neste års statsbudsjett til å opprette en ordning med beredskapslagring av matkorn tilsvarende 2–3 måneders forbruk.

– Vi har utredet om vi skal ha beredskapslager og nå starter vi det viktige arbeidet med å etablere beredskapslager for korn, sier Borch.

Forslaget til retningslinjer skal være klart innen 20. februar neste år.