FHI: Svært lav risiko for influensasmitte fra fugler til mennesker