Fredagens snittpris per kWh er 4,6 øre lavere enn torsdag og 21,7 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele august endte på 23,06 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 25,04 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 9,5 øre lavere enn torsdag og 23,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 41,8 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 21,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.