Fredagens snittpris per kWh er 17,2 øre lavere enn torsdag og 17,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 89,7 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 19,9 øre lavere enn torsdag og 43,3 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,065 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 89,7 øre, dekkes 17,7 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 52,9 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.