Tirsdagens snittpris per kWh er 12,7 øre lavere enn mandag og 20,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen tirsdag på 98,9 øre per kWh er mellom klokken 15 og 16. Den er 20,9 øre lavere enn mandag og 25,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,15 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 62,5 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.