Hareide ikke overrasket over at Frafjord Johnson går av

foto