Vil lage et skoleeksempel i kampen mot digitalt utenforskap

foto