Mange opplever mobbing eller trakassering til sjøs

foto