Tirsdagens snittpris per kWh er 1,003 øre lavere enn mandag og 12,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele juni endte på 27,1 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 28,2 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 2,9 øre lavere enn mandag og 1,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 45,06 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 24,7 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.