Torsdagens snittpris per kWh er 16,6 øre høyere enn onsdag og 27,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele januar endte på 42,7 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 47,06 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 11,6 øre høyere enn onsdag og 30,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 57,2 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 32,8 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.